ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 2023Tα κρασιά του Κτήματος Βιβλία Χώρα τιμήθηκαν με 3 Grand Gold, 1 Special
Prize Greece, 1 ειδική διάκριση, 23 χρυσά, 9 αργυρά και 8 χάλκινα μετάλλια.
Συγκεκριμένα, οι βραβεύσεις των οίνων, ανά διαγωνισμό:

VINALIES: 3 Χρυσά μετάλλια για τους οίνους, Κτήμα Βιβλία Χώρα Ροζέ 2022, Πλαγίως
Λευκός 2021 & Sole Semillon (γλυκύς) 2017

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙΝΟΥ & ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Ειδική διάκριση
για τον «καλύτερο ξηρό βιολογικό οίνο» απονεμήθηκε στον οίνο Όβηλος Λευκός 2021,
7 χρυσά μετάλλια για τους οίνους, Κτήμα Βιβλία Χώρα Λευκός 2022, Όβηλος Λευκός
2022, Όβηλος Λευκός 2021, Όβηλος Ερυθρός 2017, Πλαγίως Ερυθρός 2017, Sole
Semillon (γλυκύς) 2017 & Sole Semillon (γλυκύς) 2018, 4 αργυρά μετάλλια για τους
οίνους Κτήμα Βιβλία Χώρα Ερυθρός 2020, Πλαγίως Λευκός 2021, Πλαγίως Ερυθρός
2016 & Αρετή Λευκός 2021 και 8 χάλκινα μετάλλια για τους οίνους, Κτήμα Βιβλία Χώρα
Ροζέ 2022, Κτήμα Βιβλία Χώρα Ερυθρός 2021, Όβηλος Ερυθρός 2019, Πλαγίως Λευκός
2022, Αρετή Ερυθρός 2016, Sole Βιδιανό 2022, Sole Pinot Noir 2020 & Μικρό Κτήμα
Τίτου ΠΟΠ Γουμένισσα 2020

MUNDUS VINI: 7 Χρυσά μετάλλια για τους οίνους, Κτήμα Βιβλία Χώρα Ερυθρός 2021,
Αρετή Ερυθρός 2016, Όβηλος Λευκός 2021, Όβηλος Ερυθρός 2019, Πλαγίως Λευκός
2021, Πλαγίως Ερυθρός 2016 και Sole Semillon (γλυκύς) 2017 και 3 αργυρά μετάλλια
για τους οίνους, Κτήμα Βιβλία Χώρα Λευκός 2022, Κτήμα Βιβλία Χώρα Ροζέ 2022 και
Αρετή Λευκός 2021

BERLINER WINETROPHY: 1 GRAND GOLD απονεμήθηκε για άλλη μια χρονιά στον οίνο
Sole Semillon (γλυκύς) 2017 και 4 χρυσά μετάλλια για τους οίνους, Όβηλος Ερυθρός
2019, Πλαγίως Λευκός 2021, Πλαγίως Ερυθρός 2016 και Αρετή Ερυθρός 2016

CHARDONNAY DU MONDE: Αργυρό μετάλλιο για τον οίνο, Πλαγίως Λευκός 2021

CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES Rosé: Αργυρό μετάλλιο για τον οίνο Κτήμα Βιβλία
Χώρα Ροζέ 2022

LES CITADELLES DU VIN : Grand Gold & SPECIAL PRIZE GREECE απονεμήθηκε στον οίνο
Όβηλος Λευκός 2021, Grand Gold στον οίνο Sole Semillon (γλυκύς) 2017 και χρυσό
μετάλλιο στον οίνο, Αρετή Ερυθρός 2016

CHALLENGE INTERNATIONAL DU VIN : Χρυσό μετάλλιο ο οίνος Sole Βιδιανό 2022