Αμπελωνας

Οι ιδιόκτητοι βιολογικοί αμπελώνες του Κτήματος βρίσκονται σε υψόμετρο 380μ. και καταλαμβάνουν σήμερα έκταση 650 περίπου στρεμμάτων.

Το κλίμα της περιοχής είναι μεσογειακό, με ήπιους χειμώνες και δροσερά καλοκαίρια, επηρεαζόμενο από τον ορεινό όγκο του Παγγαίου και τη θαλάσσια αύρα του Αιγαίου Πελάγους.

Η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ ημέρας και νύχτας είναι μεγάλη, γεγονός που βοηθά στην ευεργετικά αργή ωρίμαση των σταφυλιών.

 

Το έδαφος είναι πετρώδες, άγονο, ασβεστολιθικό και αργιλώδες, με καλή στράγγιση. Οι περισσότερες γεωργικές εργασίες, συμπεριλαμβανομένου του τρύγου, γίνονται χειρωνακτικά. Η καλλιέργεια της αμπέλου γίνεται με τα πρότυπα της βιολογικής γεωργίας, με σεβασμό στο περιβάλλον, στη χλωρίδα και πανίδα της περιοχής, αλλά και στον ίδιο τον άνθρωπο.

Οι ποικιλίες που καλλιεργούνται και οινοποιούνται σήμερα στο Κτήμα Βιβλία Χώρα είναι οι ελληνικές Ασύρτικο, Αγιωργίτικο και Βιδιανό και οι διεθνείς Sauvignon Blanc, Chardonnay, Semillon, Gewürztraminer, Syrah, Cabernet Sauvignon, Merlot και Pinot Noir. Επίσης, καλλιεργείται μια ‘’άγνωστη’’ τοπική ποικιλία του Παγγαίου, από την οποία παράγονται τα κρασιά Βίβλινος Ερυθρός και Βίβλινος Ροζέ.

Τα αποτελέσματα ταυτοποίησής της μέσω των γενετικών της χαρακτηριστικών, με έλεγχο DNA έδειξαν ότι πρόκειται για μια ελληνική ποικιλία, που δεν ταυτοποιείται με κάποια ήδη υπάρχουσα.

Πειραματικά καλλιεργούνται 36 διαφορετικές ελληνικές ποικιλίες, σε αμπελώνα που καταλαμβάνει ενάμιση στρέμμα και είναι προσβάσιμος  στους επισκέπτες του Κτήματος. Στόχος είναι να διαπιστωθεί η προσαρμογή των ποικιλιών αυτών στην περιοχή και το οινικό δυναμικό τους για τη δημιουργία νέων κρασιών.

Στόχος είναι η παραγωγή κρασιών εκλεκτής ποιότητας που φέρουν τη σφραγίδα του οικοσυστήματος του Παγγαίου και εκφράζουν τη μοναδικότητά του. Η καλλιέργεια του αμπελώνα και η οινοποίηση γίνονται με ιδιαίτερη φροντίδα, αξιοποιώντας τη γνώση και την εμπειρία των παραγωγών και συνδυάζοντας την παράδοση της περιοχής με την τεχνολογία.

Οινοποιειο

Ο χώρος παραγωγής, διαμορφωμένος σε δύο επίπεδα, είναι δομημένος έτσι ώστε να διευκολύνονται οι εργασίες του οινοποιείου, ιδίως κατά τη διάρκεια του τρύγου και είναι πλήρως εξοπλισμένος με τα πιο σύγχρονα μέσα οινοποίησης: εκραγιστήρια, πνευματικά πιεστήρια και ανοξείδωτες δεξαμενές ζύμωσης και σταθεροποίησης με ελεγχόμενο σύστημα ψύξης.

Στο εργαστήριο του Κτήματος διενεργούνται αυστηροί έλεγχοι και ποιοτικές αναλύσεις σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, με στόχο τη παραγωγή κρασιών άριστης ποιότητας.

Η παραγωγική διαδικασία στο οινοποιείο ακολουθεί όλες τις απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, όπως προβλέπονται από το εφαρμοζόμενο σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων, το οποίο είναι πιστοποιημένο κατά το πρότυπο ISO 22000.

Όλα τα κρασιά του Κτήματος Βιβλία Χώρα είναι πιστοποιημένα ως Vegan και ως βιολογικοί οίνοι.

Σε δύο ειδικά διαμορφωμένους χώρους ωρίμασης, τα γαλλικά δρύινα βαρέλια προσδίδουν στο κρασί τις ευεργετικές ιδιότητες του ξύλου, κάτω από ιδανικές συνθήκες σταθερής θερμοκρασίας και υγρασίας.

Όλα τα κρασιά του Κτήματος εμφιαλώνονται στο οινοποιείο και ορισμένα από αυτά παραμένουν στη φιάλη για παλαίωση, σε ειδικές αίθουσες.

Το Κτήμα Βιβλία Χώρα έχει πιστοποιηθεί με το σήμα «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» από το 2018 πληρώντας τα ποσοτικά και τα ποιοτικά κριτήρια που απαιτούνται: ελληνική ιδιοκτησία, ελληνική παραγωγή, ελληνικά προϊόντα, με συμμετοχή σε περιβαλλοντικές και κοινωνικές δράσεις, μέριμνα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, την ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων και την προστασία των καταναλωτών.

Το Κτήμα Βιβλία Χώρα έχει πιστοποιηθεί με σήμα «ETHOS» για την Εταιρική Κοινωνική του Ευθύνη, εφαρμόζοντας πρακτικές υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της προστασίας του περιβάλλοντος και της ηθικής και υπεύθυνης διακυβέρνησης.

Το οινοποιείο συμμετέχει στη υλοποίηση έργου έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης για το έργο με Κωδικό ΟΠΣ 5030738 και τίτλο «Ανάδειξη – αξιολόγηση – αξιοποίηση ελληνικών ποικιλιών αμπέλου», με Ακρωνύμιο «HELLENOINOS», στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020», με διάρκεια 2018-2021

Το οινοποιείο συμμετέχει στην υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΕΒΤΑΡ» (εξατομικευμένος βέλτιστος τρύγος) με προϋπολογισμό €997,292.70 (Δημόσια Δαπάνη: €931,167.70) και πηγή χρηματοδότησης τη Δράση «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», Α΄ κύκλος, Παρέμβαση ΙΙ, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020, με κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-00300 και συντονιστή & επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Βασίλειο Καμπουρλάζο με διάρκεια 28 Ιουνίου 2018 έως 27 Ιουνίου 2022