ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙΝΟΥ CHALLENGE INTERNATIONAL DU VIN 2021Στον διεθνή διαγωνισμό Οίνου Challenge International du Vin 2021, το Κτήμα Βιβλία Χώρα τιμήθηκε με 5 μετάλλια, 3 χρυσά και 2 αργυρά. Ειδικότερα, με χρυσό μετάλλιο βραβεύθηκαν οι οίνοι, Κτήμα Βιβλία Χώρα Λευκός 2020, Πλαγίως Λευκός 2019 και Όβηλος Ερυθρός 2017 και με αργυρό μετάλλιο οι οίνοι, Πλαγίως Ερυθρός 2013 και Αρετή Ερυθρός 2013.