1. Σκοπος αυτης της πολιτικης

1.1. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων σας είναι σημαντική για τo KTHMA ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ ΑΕ. Η παρούσα πολιτική σας ενημερώνει για τις πρακτικές συλλογής πληροφοριών από το KTHMA ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ ΑΕ, περιλαμβάνοντας τις κατηγορίες δεδομένων που ενδέχεται να συλλέγει και να διατηρεί, τον σκοπό συλλογής τους, τις κατηγορίες προσώπων στα οποία γνωστοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα και τα δικαιώματα που έχετε, καθώς και τον τρόπο που μπορείτε να τα ασκήσετε. Το KTHMA ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ ΑΕ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι τα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε είναι ακριβή και αληθή.
1.2. Επίσης, περιγράφει ορισμένα από τα μέτρα ασφαλείας που το KTHMA ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ ΑΕ λαμβάνει προκειμένου να προστατεύσει το απόρρητο των δεδομένων και παρέχει ορισμένες εγγυήσεις για αυτά που το KTHMA ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ ΑΕ δεν θα κάνει.

2. Νομικο και κανονιστικο πλαισιο

2.1. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του πελάτη/χρήστη των υπηρεσιών του KTHMAΤΟΣ ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ ΑΕ διέπεται, πέραν από τους όρους της παρούσας, από τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Γενικής Προστασίας Δεδομένων [EU General Data Protection Regulation (GDPR)-Κανονισμός (Ε.Ε.) 2016/679] (ο οποίος θα καλείται στο εξής ως ο «Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων») για την προστασία του ατόμου από την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, από την κείμενη νομοθεσία, από τις αποφάσεις-συστάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αλλά και τη Γενική Πολιτική Απορρήτου η οποία έχει αναρτηθεί και μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο ιστότοπο: www.bibliachora.gr.
2.2. Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος.
2.3. Το KTHMA ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το περιεχόμενο της παρούσας σε τακτά χρονικά διαστήματα, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και κατά τη διακριτική του ευχέρεια. Κατά συνέπεια, οφείλετε να επισκέπτεσθε τακτικά τον δικτυακό τόπο, για να ενημερώνεστε για οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση.
2.4. Εάν κάποιος πελάτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του KTHMAΤΟΣ ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ ΑΕ.

3. Δεσμευση του KTHMAΤΟΣ ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ ΑΕ

3.1. Το ΚΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ ΑΕ θεωρεί ότι η προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων των πελατών/χρηστών των υπηρεσιών του είναι υψίστης σημασίας και έχει δεσμευθεί να παρέχει σε όλους τους πελάτες/χρήστες εξατομικευμένες υπηρεσίες που πληρούν τις απαιτήσεις τους και με τρόπο που να διασφαλίζει την ιδιωτική τους ζωή.
3.2. Τα προσωπικά δεδομένα σας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από το ΚΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ ΑΕ και τους υπαλλήλους του, προκειμένου να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας και να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα, σύμφωνα με την παρούσα πολιτική. Τα άτομα που διαχειρίζονται τα προσωπικά δεδομένα σας είναι εκπαιδευμένα για τη χρήση κατάλληλων διαδικασιών. Τα στελέχη και οι συνεργάτες ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ ΑΕ έχουν δεσμευθεί συμβατικά να διατηρούν απόρρητα τα προσωπικά σας δεδομένα και δεν τα χρησιμοποιούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό πέραν εκείνων που εξυπηρετούν την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών προς εσάς.

4. Τι ειδους δεδομενα συλλεγει το ΚΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ ΑΕ.

4.1. Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα, στοιχεία δηλαδή που σχετίζονται με ένα πρόσωπο και επιτρέπουν την ταυτοποίησή του, άμεσα ή έμμεσα, όπως το όνομα, η ηλικία, ο αριθμός τηλεφώνου, η ηλεκτρονική, ταχυδρομική του διεύθυνση, ο αριθμός φορολογικού του μητρώου (ΑΦΜ), ο αριθμός μητρώου κοινωνικής του ασφάλισης (ΑΜΚΑ), ο αριθμός τραπεζικού του λογαριασμού και το ιστορικό των παραγγελιών και των πληρωμών του. Ορισμένες από τις προσωπικές πληροφορίες που κατέχει το ΚΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ ΑΕ για εσάς μπορεί να είναι ειδικά προσωπικά δεδομένα, κατά την έννοια του Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και άλλων σχετικών νόμων.
4.2. H επίσκεψη στον δικτυακό τόπο του ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ ΑΕ (www.bibliachora.gr) δεν προϋποθέτει οπωσδήποτε την παροχή από εσάς οποιουδήποτε είδους προσωπικών δεδομένων. Σε αρκετές περιπτώσεις, όμως, είναι απαραίτητη η παροχή από εσάς τους ίδιους ορισμένων προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία υποδεικνύονται στα αντίστοιχα τμήματα εισαγωγής δεδομένων στο δικτυακό τόπο του ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ ΑΕ.
4.3. Το ΚΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ ΑΕ δύναται να συλλέξει προσωπικές πληροφορίες για εσάς από τις παρακάτω περιοριστικά αναφερόμενες πηγές:
Α) από εσάς όταν συμφωνείτε να λάβετε μία υπηρεσία από το ΚΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ ΑΕ και στην περίπτωση αυτή δύναται να περιλαμβάνει τα προσωπικά ή και τα επαγγελματικά στοιχεία επικοινωνίας σας,
Β) από εσάς όταν επικοινωνήσετε με το ΚΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ ΑΕ με ένα αίτημά σας για πληροφορίες, και
Γ) από δημόσια διαθέσιμες πηγές.
4.4. Παρακάτω αναφέρονται μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα για το πώς το ΚΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ ΑΕ συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα:
* όταν εγγράφεστε ως νέο μέλος του δικτυακού τόπου του ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ ΑΕ,
* όταν αγοράζετε προϊόντα του ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ ΑΕ.
Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω του δικτυακού τόπου του ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ ΑΕ μπορούν επίσης να συνδυαστούν με δεδομένα που παρέχονται σε άλλες περιπτώσεις, για παράδειγμα, όταν καλείτε τα τηλεφωνικά του κέντρα, ή συμμετέχετε σε προωθητικές ενέργειες. Τα προσωπικά δεδομένα που δίδονται στο ΚΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ ΑΕ, σε αυτές τις περιπτώσεις, ενδέχεται να ενσωματωθούν σε υπάρχουσες βάσεις δεδομένων και να αποθηκευθούν, με στόχο την απλοποίηση των συστημάτων διαχείρισης των δεδομένων σας.
4.5. Όσες προσωπικές πληροφορίες συγκαταλέγονται στην έννοια των προσωπικών δεδομένων του Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και η συλλογή τους δεν στηρίζεται στον Νόμο ή στη σύναψη ή εκτέλεση σύμβασης, συλλέγονται από το ΚΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ ΑΕ μόνο στην περίπτωση που εσείς επιλέξετε να κάνετε χρήση της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας και περιλαμβάνουν, υποχρεωτικά, ονοματεπώνυμο, e-mail, χώρα, και προαιρετικά τη διεύθυνση, τηλέφωνο, ταχυδρομικό κώδικα/πόλη και αριθμό fax.

5. Cookies

5.1. Τα «cookies» είναι αρχεία δεδομένων που στέλνει ένας ιστότοπος στον υπολογιστή σας κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπο. Αυτά τα αρχεία δεδομένων περιλαμβάνουν δεδομένα τα οποία επιτρέπουν στον ιστότοπό μας να θυμάται σημαντικές πληροφορίες που θα κάνουν πιο αποδοτική και χρήσιμη για εσάς τη χρήση του ιστοτόπου. Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies για διάφορους σκοπούς. Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία των cookies και τις διευθύνσεις IP για την απόκτηση μη προσωπικών πληροφοριών σχετικά με τους επισκέπτες του εκάστοτε ιστοτόπου και προκειμένου να παράσχουμε στους εγγεγραμμένους επισκέπτες μας την καλύτερη δυνατή εξατομικευμένη ηλεκτρονική εμπειρία.
5.2. Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies; Οι επισκέπτες του ιστότοπου του ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ ΑΕ χρησιμοποιούν διαφορετικά λογισμικά πλοήγησης στο διαδίκτυο και διαφορετικούς υπολογιστές. Προκειμένου να διευκολύνουμε περισσότερο τις επισκέψεις σας με την τεχνολογία που χρησιμοποιείτε, καταγράφουμε αυτόματα τον τύπο του προγράμματος περιήγησης και του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιεί ένας επισκέπτης, καθώς και το όνομα του παροχέα υπηρεσιών διαδικτύου του επισκέπτη. Επίσης, καταγράφουμε τον συνολικό αριθμό επισκεπτών του ιστοτόπου με τρόπο αθροιστικό, ώστε να μπορούμε να ενημερώνουμε και βελτιώνουμε τον ιστότοπό μας. Μέσω αυτής της διαδικασίας δεν πραγματοποιείται εξαγωγή προσωπικών πληροφοριών. Αυτά τα δεδομένα μας δείχνουν εάν περισσότεροι επισκέπτες προτιμούν συγκεκριμένες λειτουργίες ή τμήματα του ιστοτόπου από άλλα, γεγονός που μας βοηθά να διατηρούμε τον ιστότοπό μας ενημερωμένο με νέο υλικό που είναι ενδιαφέρον για την πλειονότητα των επισκεπτών μας.
5.3. Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies για να εξατομικεύσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας; Η τεχνολογία των cookies μας βοηθά να παράσχουμε υλικό που ταιριάζει στα ενδιαφέροντα ενός επισκέπτη και μας επιτρέπει να διευκολύνουμε για χάρη των επισκεπτών μας την εγγραφή και συμμετοχή σε κληρώσεις και διαγωνισμούς και την πρόσβαση σε άλλες λειτουργίες που διατίθενται στον ιστότοπό μας. Όπου επιτρέπεται, μπορεί σε τέτοιες περιπτώσεις να συσχετίσουμε προσωπικές πληροφορίες με κάποιο αρχείο cookie.
5.4. Τι συμβαίνει εάν δεν θέλετε cookies; Εάν δεν θέλετε cookies, μπορείτε να ρυθμίσετε τον υπολογιστή σας έτσι ώστε να σας προειδοποιεί κάθε φορά που ένα cookie αποστέλλεται σε αυτόν ή να απενεργοποιήσετε τη λήψη όλων των cookies μέσω του προγράμματος περιήγησής σας στο διαδίκτυο. (Ελέγξτε το μενού Help/Βοήθεια του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε για να μάθετε πώς μπορείτε να αλλάξετε ή να ενημερώσετε σωστά τις ρυθμίσεις σχετικά με τα cookies).
5.5. Η απόρριψη των cookies μπορεί να επηρεάσει την ικανότητά σας να χρησιμοποιήσετε κάποιο από τα προϊόντα/υπηρεσίες στην ιστοσελίδα του ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ ΑΕ .

6. Για ποιους σκοπους συλλεγει προσωπικα δεδομενα το ΚΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ ΑΕ.

6.1. Η χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή μη, που συλλέγει το ΚΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ ΑΕ από εσάς, εξυπηρετεί τους ακόλουθους σκοπούς:
6.1.1. Συναλλαγές:
Το ΚΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ ΑΕ μπορεί να χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας στοιχεία για τη διεκπεραίωση τυχόν εμπορικών συναλλαγών σας μαζί του, όπως π.χ. πληρωμές για αγορά προϊόντων και τήρηση της φορολογικής νομοθεσίας που διέπει τις συναλλαγές αυτές.
6.1.2. Διαφήμιση/Μάρκετινγκ:
Το ΚΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ ΑΕ μπορεί να χρησιμοποιεί τα στοιχεία προσωπικού ή μη χαρακτήρα των πελατών/χρηστών για ενημερωτικούς σκοπούς και προωθητικές ενέργειες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του.
6.1.3. Νόμιμη χρήση:
Το ΚΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ ΑΕ μπορεί να αποκαλύπτει τα προσωπικά σας στοιχεία, όταν αυτό απαιτείται από τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, από την κείμενη νομοθεσία, ή όταν αυτό είναι απαραίτητο, προκειμένου να προστατεύει ή να υπερασπίζεται τα συμφέροντά του, καθώς και τα δικά σας.

7. Χρηση των πληροφοριων

7.1. Οι πληροφορίες που παρέχετε στο ΚΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ ΑΕ ή κατέχει ήδη το ΚΤΗΜΑ μπορούν να χρησιμοποιηθούν από αυτό για:
7.1.1. την εξακρίβωση της ταυτότητάς σας όταν υποβάλλετε ερωτήσεις σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του,
7.1.2. να βοηθήσουν το ΚΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ ΑΕ να διαχειριστεί και να επικοινωνήσει μαζί σας σχετικά με τη βελτίωση της διαχείρισης των υπηρεσιών και προϊόντων που έχουν παρασχεθεί από αυτό στο παρελθόν, παρέχονται τώρα ή θα παρασχεθούν στο μέλλον,
7.1.3. για να διενεργήσει ανάλυση μάρκετινγκ και να δημιουργήσει το προφίλ πελατών και τη δημιουργία στατιστικών πληροφοριών,
7.1.4. για να το βοηθήσει για την πρόληψη και τον εντοπισμό απάτης ή απώλειας, και
7.1.5. για να επικοινωνήσει μαζί σας, με οποιοδήποτε μέσο (συμπεριλαμβανομένου και του ταχυδρομείου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείου, τηλεφώνου, κ.λπ.) για άλλες υπηρεσίες και προϊόντα που προσφέρονται από το ΚΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ ΑΕ και εξουσιοδοτημένους επιλεγμένους συνεργάτες.
7.1.6. Το ΚΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ ΑΕ αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα μόνο για τον χρόνο ο οποίος απαιτείται για να ολοκληρωθεί μια υπηρεσία την οποία εσείς ζητήσατε ή για την οποία δώσατε την έγκρισή σας, υπό την επιφύλαξη των κατά περίπτωση αντιθέτων επιταγών του νόμου, όπως συμβαίνει σε ό,τι αφορά θέματα τα οποία διέπει η εμπορική ή η φορολογική ή η ασφαλιστική νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση θα σας ενημερώσουμε για πόσο χρονικό διάστημα θα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα και θα ζητήσουμε τη συναίνεσή σας γι’ αυτό, ενώ ανά πάσα στιγμή δικαιούστε να ζητήσετε τη διαγραφή τους όπως ορίζεται ειδικότερα παρακάτω.

8. Αποθηκευση δεδομενων

8.1. Αποθηκεύουμε προσωπικά δεδομένα μόνο για τον χρόνο ο οποίος απαιτείται για να επιτελεσθεί μία υπηρεσία την οποία εσείς ζητήσατε ή για την οποία δώσατε τη συναίνεσή σας, υπό την επιφύλαξη των κατά περίπτωση αντιθέτων προβλέψεων της κείμενης νομοθεσίας, όπως συμβαίνει σε ό,τι αφορά θέματα τα οποία διέπει η εμπορική και/ή φορολογική νομοθεσία, κ.λπ.

9. Πιστωτικος ελεγχος

9.1. Το ΚΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ ΑΕ είναι δυνατόν νε προβεί σε ορισμένους πιστωτικούς ελέγχους με τους αρμόδιους φορείς όταν αιτείστε την πραγματοποίηση εμπορικών συναλλαγών με αυτό σχετικά με τα προιόντα και τις υπηρεσίες του. Τούτο θα αναφέρεται στους όρους και τις προϋποθέσεις της συνεργασίας ανάμεσα σ΄εσάς και το ΚΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ ΑΕ ή την εταιρεία η οποία θα εκτελεί την επεξεργασία (π.χ. εταιρεία η οποία διενεργεί προώθηση των προϊόντων μας).

10. Αποκαλυψη πληροφοριων

10.1. Σε καμία περίπτωση το ΚΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ ΑΕ δεν μεταφέρει προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους. Δύναται να διακινεί τέτοια δεδομένα σε συνεργάτες του π.χ. για προωθητικούς σκοπούς και σκοπούς επικοινωνίας αυτών μαζί σας, μόνο εφόσον έχετε παράσχει την προηγούμενη συγκατάθεσή σας.
10.2. Σε καμία περίπτωση δεν πωλεί, ή ενοικιάζει προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από το ΚΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ ΑΕ για να βελτιώνουμε συνεχώς την εξυπηρέτησή σας.
10.3. Το ΚΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ ΑΕ μπορεί να αποκαλύψει πληροφορίες μόνο εφόσον ζητηθεί νομίμως για νομικούς ή κανονιστικούς σκοπούς, στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας και/ή ενδεχόμενου διοικητικού ελέγχου από δημόσιους φορείς.

11. Ποσο ασφαλη ειναι τα δεδομενα σας

11.1. Το ΚΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ ΑΕ διατηρεί αυστηρά μέτρα ασφαλείας και ελέγχων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας. Αυτό περιλαμβάνει ένα σύνολο διοικητικών μέτρων, πολιτικών ασφαλείας, διαδικασιών και πρακτικών για να ελέγξουμε την ταυτότητά σας όταν μας τηλεφωνήσετε, την κρυπτογράφηση δεδομένων στην ιστοσελίδα μας, τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων σε θέσεις εκτός των εγκαταστάσεων του ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ ΑΕ κ.λπ., προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωσή μας με όλες τις εφαρμοστέες νόμιμες απαιτήσεις.
11.2. Το ΚΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ ΑΕ εφαρμόζει μέτρα ασφαλείας σε τεχνικό και οργανωτικό επίπεδο, με σκοπό την ασφάλεια των δεδομένων που συνέλεξε από εσάς, έναντι της όποιας εκούσιας ή ακούσιας απόπειρας, χειρισμού, απώλειας, καταστροφής ή γενικότερα πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένο άτομο. Όπου συλλέγονται προσωπικά δεδομένα και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, η πληροφορία θα διακινείται υπό κρυπτογραφημένη μορφή ώστε να αποφεύγεται η όποια κατάχρηση των εν λόγω δεδομένων εκ μέρους του όποιου τρίτου. Τα μέτρα ασφαλείας μας υπόκεινται σε συνεχείς επανελέγχους και αναμορφώσεις, σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις.
11.3. Πώς προστατεύουμε τα δεδομένα σας
Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζεται μόνο σε εξουσιοδοτημένους προς τούτο υπαλλήλους μας και μόνο για να παράσχουν σε εσάς προϊόντα και υπηρεσίες.
Έχουν ενεργοποιηθεί φυσικές, ηλεκτρονικές και διαδικαστικές ασφαλιστικές δικλείδες, οι οποίες εναρμονίζονται με τους κανονισμούς προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.
Το ΚΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ ΑΕ λαμβάνει κάθε δυνατή προφύλαξη, προκειμένου τα προσωπικά δεδομένα σας να είναι ασφαλή. Εντούτοις, λόγω της φύσης του διαδικτύου, δεν δύναται να εγγυηθεί την προστασία των επικοινωνιών ή των αποθηκευμένων στους browsers του στοιχείων από τυχόν αυθαίρετη πρόσβαση τρίτων μερών. Σε περίπτωση πιθανής παραβίασης προσωπικών δεδομένων σας θα σας ενημερώσουμε άμεσα καθώς και την αρμόδια εποπτική αρχή.

12. Προσβαση στο lnternet

12.1. Εάν επικοινωνήσετε με το ΚΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ ΑΕ μέσω του Διαδικτύου, τότε μπορεί περιστασιακά να χρησιμοποιήσουμε e-mail για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας εφόσον μας έχετε παράσχει τη σχετική συναίνεσή σας .
12.2. Πρέπει να γνωρίζετε ότι οι επικοινωνίες μέσω του Διαδικτύου, όπως μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ., δεν είναι ασφαλείς εκτός εάν έχουν κρυπτογραφηθεί.
12.3. Το ΚΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ ΑΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή απώλεια των προσωπικών πληροφοριών σας που είναι πέρα από τον έλεγχο της.

13. Η παρακολουθηση των επικοινωνιων

13.1. Όλες οι επικοινωνίες του ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ ΑΕ μαζί σας (συμπεριλαμβανομένων των τηλεφωνικών συνομιλιών, e-mail κ.λπ.) δύναται να παρακολουθούνται και να καταγράφονται από το ΚΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ ΑΕ για την ασφάλεια, τη διασφάλιση της ποιότητας, και νομικούς, κανονιστικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς. Φυσικά, για την παραπάνω καταγραφή θα ενημερώνεστε σχετικά πριν την έναρξή της.

14. Ποια ειναι τα δικαιωματα σας;

14.1. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων [EU General Data Protection Regulation (GDPR) 2016/679], όπως ισχύει, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:
α) το δικαίωμα πρόσβασης σύμφωνα με το άρθρο 15,
β) το δικαίωμα διόρθωσης, σύμφωνα με το άρθρο 16,
γ) το δικαίωμα διαγραφής, σύμφωνα με το άρθρο 17, υπό ορισμένες συνθήκες, όπως ενδεικτικά όταν η επεξεργασία δεν είναι πλέον απαραίτητη για το σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν αρχικά και δεν υπάρχει κανένας επιτακτικός λόγος για να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε (ή να την αποθηκεύουμε),
δ) το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 18,
ε) υποχρέωση γνωστοποίησης όσον αφορά τη διόρθωση ή τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τον περιορισμό της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 19,
στ) το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 20
ζ) το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 7, το δικαίωμα εναντίωσης καθώς και το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ,
η) το δικαίωμα της καταγγελίας στην εποπτική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 77..
14.2. Δηλαδή, έχετε το δικαίωμα να λάβετε, κατόπιν αίτησης, δωρεάν πληροφόρηση για τα αποθηκευμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που σας αφορούν, να προβάλλετε, κατόπιν αιτήματος, αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν, με ισχύ για το μέλλον και ανάκληση της συναίνεσής σας οποτεδήποτε, καθώς και, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα διόρθωσης, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας των δεδομένων, διαγραφής των εν λόγω δεδομένων και καταγγελίας σε εποπτική αρχή.
14.3. Παρακαλούμε σε αυτές τις περιπτώσεις να απευθύνεστε εγγράφως με σχετική πρωτότυπη επιστολή ή μέσω φαξ ή μέσω e-mail στο αρμόδιο τμήμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας, που αναφέρεται παρακάτω.
14.4. Το ΚΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ ΑΕ επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα στα πλαίσια της σύμβασης, έχετε όμως το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε σε αυτήν την επεξεργασία, η οποία θα έχει ισχύ για το μέλλον. Εάν ασκήσετε το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε , θα σταματήσουμε την επεξεργασία των σχετικών δεδομένων. Διατηρούμε όμως το δικαίωμα περαιτέρω επεξεργασίας, αν υπάρχουν επιτακτικοί λόγοι (π.χ. φορολογικοί) οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων σας, των θεμελιωδών δικαιωμάτων σας ή εάν η επεξεργασία χρησιμεύει για την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

15. Εφαρμοστεο Δικαιο και λοιποι οροι

15.1. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό Δίκαιο, το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς τον Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
15.2. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ ΑΕ και του πελάτη/χρήστη της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.
15.3. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

16. Τροποποιησεις

16.1. Το ΚΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ ΑΕ δύναται να τροποποιεί, αναπροσαρμόζει και ενημερώνει την παρούσα πολιτική περιοδικά δημοσιεύοντας μία νέα έκδοση στην ιστοσελίδα του. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα πρέπει να ελέγχετε αυτή τη σελίδα για να βεβαιωθείτε ότι είστε ικανοποιημένοι με οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτήν την πολιτική.

17. Επικοινωνια

17.1. Εάν έχετε ερωτήσεις ή συστάσεις, μπορείτε να τις απευθύνετε στην κάτωθι διεύθυνση επικοινωνίας. Οι συνεχείς εξελίξεις στο Διαδίκτυο γενικότερα καθιστούν απαραίτητες τις κατά καιρούς προσαρμογές των κανόνων μας περί προστασίας δικτυακών δεδομένων. Το ΚΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ ΑΕ επιφυλάσσεται για το δικαίωμά του να προβαίνει στις εκάστοτε τυχόν ενδεικνυόμενες μεταβολές των εν λόγω κανόνων ανά πάσα στιγμή.
17.2. Διεύθυνση επικοινωνίας: : economidou@bibliachora.gr. Ταχυδρομική Διεύθυνση Οικισμός Kοκκινοχωρίου Καβάλας Τ.Κ 64008, τηλεφωνικό κέντρο +302592044976 – Fax +0302592044975.

18. Υπευθυνος επεξεργασιας.

Υπεύθυνος επεξεργασίας ορίζεται το ΚΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ ΑΕ, στο οποίο μπορείτε να απευθύνεστε για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με την πολιτική απορρήτου ή για την άσκηση κάθε δικαιώματός σας πηγάζον από τον GDPR 2016/679.
H παρούσα πολιτική απορρήτου ενημερώθηκε στις 24 Μαίου 2018